23/03/2023

Reševanje podjetja v težavah

2 min read
Kontroling

Hitro se lahko zgodi, da pri poslovanju naletimo na težave, ki onemogočijo učinkovito delo in zahtevajo veliko več truda za to, da uspemo sploh obdržati podjetje v delujočem stanju. V takšnih trenutkih ne moremo misliti na prodajne uspehe in poslovno rast, posvetimo se le reševanju trenutnega stanja, verjetno bomo primorani skleniti tudi kakšen kompromis in izvesti ukrepe, ki ne bodo najboljši na dolgi rok, a bodo vsaj začasno pomagali. V poštev pa pride tudi zunanja pomoč, saj lahko poslovanje podjetja v neki meri prevzamejo strokovnjaki, to na primer omogoča kontroling, ki prepusti vodenje poslovanja partnerju, ki lahko reši težave.

Seveda kontroling ni edina opcija, je pa vse odvisno od okoliščin in dejanskih težav. Morda gre za slaba posojila, ki terjajo prilagoditev financiranja, lahko pa so težave drugje in jih je treba reševati na druge načine. Veliko možnosti imamo, zato moramo v primeru težav najti dobrega partnerja, na katerega se lahko zanesemo. Svoje storitve na tem področju ponujajo mnogi finančni strokovnjaki, ki se dobro izkažejo pri reševanju težav, kakršna so slaba posojila. Pogosto gre za manjše zaplete, morda likvidnostne krče ali pa zamude pri posojilih, v vsakem primeru pa lahko že takšne težave vodijo do zelo oteženega poslovanja, česar ne moremo rešiti v sklopu običajnega dela. Tudi zelo delovno podjetje se lahko znajde v takšnem položaju.

Kontroling je lahko zelo učinkovit, če opravilo zaupamo izkušenemu in usposobljenemu partnerju. Seveda pa moramo glavnino dela še vedno opraviti sami. Le na ta način lahko rešimo slaba posojila in druge konkretne težave, kontroling ponuja le učinkovito poslovno svetovanje, po potrebi tudi kakšen pravni nasvet, na podlagi teh informacij pa bo treba sprejeti dejanske ukrepe. Odgovornosti za reševanje podjetja v težavah torej ne moremo preložiti na druge, temveč se moramo dela lotiti sami, le tako bodo tudi rezultati najboljši.