21/03/2023

Registracija znamke je smiselna odločitev

2 min read
Registracija znamke

Registracija znamke je eden izmed najpomembnejših korakov, ki jih moramo narediti, ko ustanovimo svoje podjetje. Vsaka znamka ima svojo vrednost. Nekatere so bolj pomembne in prestižne, druge pa manj. Znamka mora predstavljati kakovost, izvrstnost in doseganje obljubljenih rezultatov. S tem ko bomo ustvarili kvalitetno blagovno znamko in bodo ljudje z njo zadovoljni, bomo večali ugled in prepoznavnost našega izdelka.

Registracija znamke je postopek s katerim podjetje pred konkurenco zaščiti svoje podjetje. Registracija nam seveda prinese določene stroške, ampak je to dobro porabljen denar, saj tako postanemo imetnik izključne pravice do uporabe določenega znaka za označevanje svojih produktov ali storitev. S tem pa preprečujemo ostali osebam ali podjetjem, da bi brez našega soglasja za enak ali podoben izdelek uporabili znak, ki je enak ali podoben našemu.

Registracija znamke nam omogoča, da naše podjetje dolgo časa dobro deluje in ne propade, zaradi začetniških napak. Registracija prinese tudi kredibilnost našemu podjetju, ki bo tako postalo bolj zanimivo za sodelovanje z drugimi podjetji.

Patenti v Sloveniji imajo veliko vrednost

Patenti v Sloveniji morajo biti pravilno vloženi pri uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Veliko mladih trenutno ustanavlja svoje lastno podjetje. Mladi imajo veliko novih idej, ki bi jih radi uresničili s pomočjo lastnega podjetja, ki ga ustanovijo sami ali s prijatelji. Za dober začetek morajo preveriti, kaj vse je potrebno narediti za odprtje podjetja. Ker imajo premalo znanja in izkušenj, se velikokrat obrnejo na različna podjetja, ki jim pomagajo pri uresničitvi njihovih želja.

Patenti v Sloveniji so razdeljeni na tri možne vrste patentnega varstva. Patent, ki ga ima nek izdelek, velja dvajset let. Po devetih letih trajanja patenta, mora imetnik na urad predložiti pisno dokazilo, da je njegov izdelek nov, da je avtentičen na inventivni ravni in je industrijsko uporaben.

Patenti v Sloveniji je nujen tudi ko tožimo koga, ker nam je ukradel idejo oziroma našo intelektualno lastnino.