Prehajanje blaga preko meja

Prehajanje blaga preko meja

Prevoz blaga preko meja držav je že od nekdaj reguliran. Včasih je bilo zelo pomembno, s katerimi narodnimi območji je lahko trgovala država. Zato se je v veliko večji meri sklepalo zavezništva, hkrati pa so se ta nemalokrat tudi razdirala, in to zaradi povsem banalnih razlogov. Zavezništva so omogočala bolj učinkovito trgovanje med državami, hkrati pa tudi spodbujala razvoj za naprej. Po drugi strani pa so ravno razprtije med različnimi narodi pripeljala do zaprtja nekaterih pomembnih trgovskih poti, zato so se razvile nove, bolj učinkovite. 

Tudi to je pripeljalo do hitrejšega razvoja človeštva. Tipični primer je primer svilne poti. Najprej je ta potekala skozi centralno Azijo, ko pa se je ob koncu srednjega veka začelo vzpenjati Otomansko cesarstvo, je zamrla. Njeno vlogo so prevzele pomorske poti okoli Afrike, s čimer se je bistveno pohitril razvoj čezoceanskega prevoza blaga in surovin.

Danes je na mnogih mejah potrebno oddati carinsko dajatev. Carinjenje robe je proces, pri katerem država z odlokom izda zakon, ki določa, kolikšen del vrednosti dobrine mora uvoznik plačati državi, kamor uvozi stvar. Carinjenje robe je pomembno tudi zaradi vzpostavljanja ustrezno močne konkurence, pa tudi za zaščito domačih podjetij, ki bi ob poplavi cenejših izdelkov iz tujine lahko propadla. Zato je carinjenje robe proces, ki mora biti dobro uravnovešen, da lahko čim več ljudem prinese korist. 

Tudi za samo državo je carinjenje robe ugoden postopek, ki omogoča pridobivanje sredstev za njeno delovanje. Marsikdaj lahko carinjenje robe izkoristi tudi povečanje kupne moči prebivalstva za določene artikle, ki jih država ne proizvaja. Takrat lahko rečemo, da se država nekako naslanja na kupno moč ljudi in iz nje črpa potrebna sredstva za delovanje. Blago, ki je prešlo carinjenje robe, se nato lahko prosto prodaja po celotni državi, ki je postavila stopnjo carinske dajatve. Te so na žalost lahko tudi predmet izsiljevanja.

You May Also Like

About the Author: tiegos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *