23/03/2023

Pregled poslovanja podjetja zajema natančno oceno poslovanja podjetja na različnih področjih

2 min read
Pregled poslovanja podjetja zajema natančno oceno poslovanja podjetja na različnih področjih

Poznavanje poslovanja podjetja je izjemno pomembno pri vseh pomembnejših strateških odločitvah in morebitnih transakcijah, kot so na primer prodaja podjetja, naložba v podjetje ali nakup podjetja. Takšen pregled poslovanja podjetja z drugimi besedami imenujemo tudi skrbni pregled podjetja in je obvezen sestavni del poslovanja vsakega podjetja, če se želimo izogniti vsem kasnejšim neprijetnim presenečenjem. Tovrsten pregled omogoča natančno oceno poslovnih, finančnih, davčnih in pravnih tveganj, ki so povezani s poslovanjem podjetja.

 

Pregled poslovanja podjetja lahko temelji zgolj na enem od omenjenih področij, lahko pa se naročnik odloči za celoten skrbni pregled. Vsako od omenjenih področij zajame svoj vidik poslovanja podjetja. Poslovni pregled se osredotoča na tveganja, povezana s poslovanjem družbe, finančni pregled pokaže prednosti in slabosti trenutnega finančnega poslovanja, pravni pregled se nanaša predvsem na različne pogodbe, davčni pregled pa razjasni vsa dejstva povezana z davki in ali podjetje posluje v skladu z davčno zakonodajo.

 

Ocena vrednosti podjetja vključuje statično in dinamično vrednost

 

Kadar govorimo o vrednosti podjetja, moramo razumeti, da se pojem nanaša na različne definicije, ki so odvisne od samega namena oziroma razloga za vrednotenje. Grobo oceno o vrednosti podjetja lahko dobimo že z vpogledom v javno objavljene bilance, s pomočjo katerih ugotovimo njegovo knjigovodsko vrednost. Le ta predstavlja razliko med celotnimi sredstvi podjetja in celotnimi obveznostmi podjetja, kar pomeni, da si s tem resnično ustvarimo zgolj grobo sliko o podjetju. Ocena vrednosti podjetja je zato za natančnejšo sliko nujno potrebna.

Medtem, ko je s pomočjo javnih bilanc možno zelo enostavno izračunati tako imenovano statično vrednost, pa ne smemo pozabiti na dinamično komponento, ki ji pripada odločilni del za oceno prave vrednosti. Le ta obsega postavke dobička in mnogokratnika le-tega in njegove upoštevane vrednosti. Končna ocena vrednosti podjetja je tako natančen izračun z eno izmed metod, ki vključujejo tako statično kot tudi dinamično vrednost podjetja.