23/03/2023

Patentna prijava poteka po strogo določenem postopku

2 min read
Patentna prijava

Patentna prijava je precej dolgotrajen proces, ki zahteva veliko potrpljenja. Vsakdo, ki meni, da je odkril še neviden izdelek, ga lahko prijavi na Uradu za intelektualno lastnino. Svoj izdelek bomo lahko patentirali, če je popolnoma nov, torej se še nikoli ni pojavil na trgu in če je dejansko uporaben v industriji in ga je tudi mogoče reproducirati. Vedeti moramo, da se določenih stvari zaenkrat ne da patentirati. To so na primer računalniški programi, ki jih lahko zavarujemo le z avtorsko pravico.

Patentna prijava zato ni enostavna. Najbolje je, da se na začetku postopka patentiranja posvetujemo s patentnim zastopnikom, ki nam bo lahko iz prve roke postregel s primernimi in nujno potrebnimi informacijami, ki nam bodo v celotnem postopku prijave zelo koristile. Vsekakor je dobro, da pred podano prijavo tehtno razmislimo, ali izdelek resnično potrebuje patentiranje ali bi lahko to kar smo ustvarili zaščitili tudi kako drugače.

Patentna prijava prinaša tudi določene stroške, zato je dobro premisliti ali bomo na koncu od izdelka imela tudi kakšno finančno korist, se pravi ali bomo z njim kaj zaslužili ali ne. Če je odgovor nikalen, je dobro premisliti, če je smiselno iti na pot patentiranja.

Zaščita blagovne znamke poteka v več korakih

Zaščita blagovne znamke je pomemben postopek, ki nam omogoči dobro zaščito naših izdelkov. Vsekakor pa moramo na začetku preveriti, ali želeno blagovno znamko sploh lahko registriramo. Lahko se namreč zgodi, da bomo naleteli na podobno ali celo na enako blagovno znamko, ki je bila že registrirana. V tem primeru bomo morali spremeniti svoj plan dela.

Zaščita blagovne znamke vključuje tudi sprejem odločitve, na katerem področju oziroma bolje rečeno v katerih državah želimo registrirati svojo blagovno znamko. Vedeti moramo, kje bomo izdelek tržili in tako poskrbeti, da bo tam tudi registriran

Zaščita blagovne znamke zajema tudi določitev izdelkov, ki jih bo znamka imela pod okriljem. Šele nato se lahko vloži prijava za registracijo.