23/03/2023

Patentiranje je tudi v Sloveniji vse pogostejše

2 min read
Patenti v Sloveniji

Če smo lastniki intelektualne lastnine, je izredno pametno, da jo zaščitimo. Če izumimo nekaj, kar je lahko uporabno v industriji, je smiselno to dobro zaščititi, saj se lahko zgodi, da nam izum ukradejo. Patenti v Sloveniji se urejajo v posebnem postopku, ki ga imenujemo patentiranje. 

Patentiranje se sproži tako, da se na Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije vloži prijava. Ko se odda omenjena vloga,  se lahko pridobijo tisti patenti v Sloveniji, za katere se ugotovi, da ne pripadajo nikomur drugemu in da so res naša intelektualna lastnina. 

Koliko časa traja patent?

Patenti v Sloveniji trajajo različno dolgo. Običajna se patent podeli za obdobje dvajsetih let. Seveda pridobitev patenta pomeni šele začetek. Če želimo patent obdržati, bomo morali zanj vsako leto plačati določeno vsoto denarja. 

Poleg tega pa je potrebno po preteklih dveh letih, na urad predložiti vsa dokazila, da je naprava oziroma izum, ki je prejel patent resnično deluje. Patenti v Sloveniji tako veljajo le, če izum popolno ustreza vsem zahtevam. 

Kako zgradimo uspešno blagovno znamko?

Imeti lastno blagovno znamko so želje marsikaterega človeka. Ustvarjanje nečesa lastnega je namreč najlepše, kar lahko imamo v lasti. Če se naš izdelek začne dobro prodajati, pa nam je uspeh zagotovljen. Blagovna znamka nam lahko prinese ogromno uspeha, vendar pa jo moramo izredno dobro dodelati. 

Če želimo, da bo nastala blagovna znamka žela upravičene uspehe, se bomo morali zanjo zelo potruditi. To pomeni, da bomo morali upoštevati ve korake, ki so zahtevani v tem procesu. 

Koraki do uspešne blagovne znamke

Nekateri strokovnjaki zatrjujejo, da se uspešna blagovna znamka zgradi po sedmih korakih. Najprej je potrebno raziskati svojo ciljno publiko. Če želimo, da je naš izdelek popoln za določeno starostno skupino, jo bomo morali poznati do obisti. 

Poleg tega pa so tu pomembni še drugi vidiki, kot je na primer to, da ima blagovna znamka dober slogan, dober logotip in privlačno ime.