23/03/2023

Nujne funkcije izpušnega sistema

2 min read
Katalizator 2

Različna prevozna sredstva se uvrščajo med najbolj značilne onesnaževalce okolja, čeprav je pogosto težko reči, katera vozila so najbolj škodljiva. Poleg tega so velike razlike že med različnimi vrstami pogonskih goriv – nekatere rakete recimo poganjajo izjemno strupena hipergolična goriva, medtem ko sodobni raketni motorji večinoma delujejo na metan ali vodik, kar je do okolja bistveno bolj prijazno. Čisto možno je torej, da okolje bolj od rakete onesnažuje osebni avtomobil, še posebej če gre za dizelsko vozilo, ki pri izgorevanju goriva v motorju proizvaja nekatere strupene stranske produkte.

Izpušni sistemi dizelskih vozil

V izpuhu dizelskega motorja se pojavljajo različne snovi, ki bolj ali manj obremenjujejo okolje. Najbolj zaskrbljujoče so seveda tiste snovi, ki so najbolj škodljive. Nekatere snovi so neposredno škodljive za zdravje ljudi, zato jih moramo pravočasno filtrirati. Za to poskrbijo izpušni sistemi s filtri, ki so prilagojeni različnim nalogam. V dizelskih vozilih so značilni DPF filtri, to so filtri trdnih delcev, ki zadržujejo strupene stranske produkte izgorevanja dizelskega goriva. Zadržujejo trdne delce, ki so sicer zelo škodljivi za zdravje.

Seveda imajo izpušni sistemi še mnoge druge komponente, ki imajo prav tako pomembno vlogo pri prečiščevanju izpušnih plinov in zadrževanju škodljivih snovi. Med najbolj opaznimi deli takšnega sistema je katalizator, ki ima tudi najbolj pomembno nalogo pri filtriranju oziroma nevtralizaciji škodljivih plinov. Skrbi za to, da v okolje ne uidejo strupeni plini. Katalizator deluje tako, da izpušne pline usmeri preko velike površine, prekrite z aktivnim materialom, ki reagira z molekulami v izpuhu. Pri reakcijah pride do razpadanja škodljivih snovi, ki se na ta način pretvorijo v manj škodljive molekule, predvsem vodo, ogljikov dioksid in dušik. Te snovi nato uidejo v okolje, kar sicer ni optimalno, je pa veliko manjša obremenitev za okolje, kot če katalizator svoje funkcije ne bi tako vestno in učinkovito opravljal.