23/03/2023

Komplikacije pri nakupu in prodaji podjetja

2 min read
Nakup podjetja

Nakup podjetja

Nakup podjetja je lahko povsem enostavna transakcija, ki je v nekaterih situacijah pravzaprav že vsakdanja rešitev – predvsem priljubljena je možnost za prevzem podjetja, ki je bilo novoustanovljeno, saj se s tem izognemo nekaterim komplikacijam in stroškom pri ustanovitvi, seveda v prvi vrsti mislimo na začetni kapital. A čeprav se takšne transakcije na tej ravni sklepajo precej pogosto, jih ne moremo enačiti s prodajami in nakupi večjih podjetij – v tem primeru se v ozadju nujno skrivajo še neštete komplikacije, na katere mora biti pozoren tako prodajalec kot kupec.

Možnosti za nakup podjetja

Če se zanimamo za nakup oziroma prevzem podjetja, imamo na voljo več možnosti, kako to izvesti. Nekoliko so smiselne rešitve odvisne od konkretnih okoliščin, predvsem od oblike podjetja, imajo pa različne možnosti seveda določene prednosti in slabosti.

Eno možnost gotovo predstavlja nakup delnic, pri čemer postane kupec lastnik vseh delnic ali pa vsaj kontrolnega deleža delnic družbe. To omogoča zelo učinkovit in nemoten prevzem družbe, saj transakcija bistveno ne vpliva na samo delovanje podjetja, spremenijo se le delničarji. V mnogih primerih je to velika prednost, v poštev pa pridejo tudi določene davčne ugodnosti, ki prav tako pogosto predstavljajo prednost pri odločitvi za nakup podjetja.

Druga možnost pa je nakup sredstev podjetja, pri katerem gre za nakup vseh oziroma vsaj bistvenega dela sredstev družbe. Razlike v primerjavi z nakupom delnic so očitne, jasno pa je, da bo prevzem podjetja v tem primeru nekoliko bolj opazen pri samem delovanju družbe. Nenazadnje se s tovrstnim nakupom prekine pravna kontinuiteta podjetja, prenehajo veljati določeni dogovori, novi lastnik pa mora ponovno pridobiti razna soglasja, koncesije in druge zadeve. Ima pa tak nakup podjetja tudi določene prednosti, ki v mnogih primerih pomenijo smiselno odločitev. Predvsem je večji nadzor in manjše tveganje pri nakupu ter možnost uporabe kupljenih sredstev in obveznosti.