23/03/2023

Inštrukcije lahko predstavljajo zelo pomemben del našega učenja

2 min read
Inštrukcije

Vsako leto se v šolo odpravimo z enim samim ciljem in ta je seveda, da smo uspešni. Vsak ima drugačne cilje, a tega, da uspešno zaključimo šolo, imamo zagotovo vsi skupnega. Pomembno je, da od samega začetka trdo delamo in sledimo pouku, saj si bomo tako najlažje veliko snovi zapomnili in ne bomo potrebovali dodatne razlage. A včasih jo za kakšno snov potrebujemo.

Inštrukcije tako lahko predstavljajo zelo pomemben del našega učenja, saj nam le te omogočajo, da strokovnjaki na določenih področjih z nami predelujejo razne snovi. To je seveda velika prednost, saj bo tako nekdo z nami individualno delal in nam razlagal snov ter tako ne bomo imeli raznih distrakcij, do katerih lahko pride, če smo v razredu.

Inštrukcije vplivajo tudi na našo samozavest, saj nam je skozi ure inštrukcij vse veliko bolj jasno in smo posledično tudi bolj samozavestni. Velikokrat se lahko zgodi, da neko snov znamo, a se med testom kar ne moremo spomniti, zato so inštrukcije odlična rutina.

 

Inštrukcije statika zagotavljajo razumljivo razlago s tega področja

 

Vsak posameznik je v šoli lahko zelo priden in ima same dobre ocene, a mora še vedno za nekatere predmete veliko več delati, kot za druge. Nismo vsi nadarjeni za vse, zato je logično, da moramo za stvari, ki jih ne razumemo najboljše, veliko bolj delati in se učiti. 

Inštrukcije statika nam tako omogočajo odlično znanje, saj nam zagotavljajo razumljivo razlago s tega področja. Pri statiki so specifični pojmi moment sile, konstrukcije in predvsem ravnotežni pogoji za sile in momente. Sama snov je prilagojena glede na težavnost in pa to, ali gre za srednješolsko ali fakultetno snov.

Inštrukcije statika nam torej pomagajo, da osvojimo znanje na področju, ki nam ne gre najbolje. Posledično bomo tudi med poukom bolj samozavestni in bomo nekatere snovi hitreje razumeli.