23/03/2023

Insolventnost podjetja ogroža obstoj podjetja

2 min read
Insolventnost podjetja

Insolventnost podjetja

Cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje in veliki donosi. Lahko pa se zgodi, da je situacija popolnoma obratna. Zaradi nestabilnih razmer na trgu, so se mnoga podjetja znašla v situacijah, ko njihovo poslovanje ni več uspešno, zaradi česar niso več sposobni plačevati svojih obveznosti, kot so na primer plačevanje zapadlih računov, obveznosti do zaposlenih do kreditodajalcev in drugih. V tem primeru je to insolventnost podjetja, kar pomeni, da je podjetje plačilno nesposobno.

Mnogi se sprašujejo, zakaj prihaja do insolventnosti podjetja. Najpogostejši razlogi so pomanjkanje kapitala, ki je posledica slabega kadrovanja, neaktualnih proizvodov in storitev, ki se ne prodajajo, visokih stroškov materiala, neustrezne politike ali vodenja podjetja. Če pravočasno ne ukrepamo, lahko insolventnost podjetja vodi celo v stečaj podjetja ali pa prisilno poravnavo. Če se želimo temu izogniti, je pomembno sodelovanje s finančnimi svetovalci, ki so lahko v pomoč pri prestrukturiranju podjetja na takšen način, da bo njegovo poslovaje uspešnejše.

Analiza poslovanja podjetja zajema različne sklope analize

Mnogi so mnenja, da je natančno spremljanje poslovanja podjetja pomembno le takrat, ko podjetje posluje z izgubo, vendar temu ni tako. Analiza poslovanja podjetja je pomembna tudi pri uspešnih podjetjih, saj le na takšen način lahko ugotovijo, kje so še njihove rezerve v poslovanju. Najpogosteje pa se za analizo poslovanja odločajo kupci ali pa prodajalci podjetja, saj je to pomemben dejavnik pri prodaji oziroma nakupu podjetja.

Če se odločite za analizo poslovanja, je pomembno, da za to izberete izbranega ponudnika, ki ima na tem področju ogromno izkušenj. To je zagotovilo, da bo analiza poslovanja podjetja natančno opravljena. Običajno zajema analiza poslovanja različne sklope. To je računovodski pregled s katerim se oceni finančni položaj podjetja, davčni pregled za objektivno oceno plačila davčnih obveznosti, poslovni pregled se osredotoči na poslovanje ter konkurenčni trg podjetja in na koncu še pravni pregled, s katerim se oceni pravni vidik poslovanja podjetja.