23/03/2023

Obnovo Elektroinštalacije Prepustite Mojstru

8 min read
elektroinštalacije

Danes si brez elektrike na predstavljamo življenja. V tem članku si lahko preberete, kaj vse spada pod pojem elektroinštalacije, kdo je elektroinštalater in kaj dela.

Kaj so elektroinštalacije?

Elektroinštalacije so zelo širok pojem, v katerem je zajeto več različnih opravil v zvezi z elektriko.

Ko gradite hišo, ali pa jo obnavljate, pridejo na vrsto tudi elektro inštalacije. 

Najprej se v betonske plošče napeljejo cevi, po katerih bodo speljani kabli. Nato pa se zalije z betonom.

Pod elektroinštalacije štejemo vse električne napeljave. Pečica, razsvetljava, telefon, internet, vsa bela tehnika itd.

Preden se elektroinštalater loti dela, je treba narediti načrt oziroma projekt, kako in kje bo potekala električna napeljava.

Električne inštalacije se vedno izvedejo v dveh fazah:

 1. Faza – groba inštalacija, polagajo se kabli v tla, stene in strope. Včasih pa se morajo kabli vleči še posebej v cevi, ki so temu namenjene. Te cevi se potem položijo v beton, strop, zemljo itd. Pripravi se vse, kar je potrebno za montažo stikal in luči.
 2. Faza – oziroma finomontaža. Montirajo se stikala, vtičnice in podobno. Stikala so lahko nad ometom ali pa pod ometom. 

Če bo projekt dobro zastavljen, se napake skoraj ne morejo zgoditi.

Osnovne elektro inštalacije, ki so namenjene razsvetljavi in napajanju električnih naprav, imenujemo nizkonapetostne električne inštalacije.

Informacijske elektroinštalacije pa so »nadstandardne« inštalacije.

Električne inštalacije pa delimo tudi glede na izvedbo:

 • Inštalacije pod ometom in v ometu – izdelajo se ob gradnji, pred zaključnim ometom.
 • Elektroinštalacije nad ometom – se vgrajuje predvsem v vlažne prostore, kjer mora biti napeljava v plastičnih vodnikih na ustreznih objemkah.
 • Elektro inštalacije v betonu – se nameščajo v začetni fazi gradnje.
 • Inštalacije z neizoliranimi vodniki – uporabljajo se za nizko napetostne sisteme.
 • Inštalacije v votlih stenah – uporabljamo pri suhomontažni gradnji. 
 • Inštalacijski kanali – se uporabljajo predvsem za gradnjo v industriji.
elektroinštalacije

Kako Načrtovati Elektroinštalacije?

Načrtovanje elektroinštalacije je ključno, če želimo, da bo celotna napeljava izvedena profesionalno. 

Pomembno je, da mojstra, ki vam bo delal električno inštalacijo, seznanite s svojimi željami in potrebami.

Pri novogradnji se načrt naredi že pri gradbenem projektu.

Vse elektroinštalacije morajo biti splanirane tako, da se jih lahko kadarkoli popravlja. 

Ob gradnji je treba načrtovati vse inštalacije, ki jih bomo mogoče potrebovali v prihodnje.

S tem si olajšamo delo in prihranimo skrbi, kako bi izpeljali določeno inštalacijo, za katero smo se odločili naknadno. 

Tak primer je recimo montaža garažnih vrat, dodatne vtičnice po hiši, zunanja razsvetljava itd. 

Zato je pametno, da ob gradnji pustimo pod ometom prehodne cevi z dozami in razvodnicami.

Ker je v današnjem času vedno več električnih naprav, je pravilno načrtovanje elektro inštalacije še bolj pomembno.

V načrtu oziroma projektu mora biti zelo natančno izrisana vsa elektro inštalacija v objektu.

Projektant mora v načrt vključiti vsa mesta, kjer bo razsvetljava, kje bo priključna omarica, kje bo tekel energetski razvod, kje bo razdelilnik, kakšne bodo telekomunikacijske inštalacije itd.

Projektna dokumentacija za elektroinštalacije obsega: 

 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Projekt za izvedbo 
 • Projekt del, ki so že izvedena

Meritve Električnih Inštalacij

Z rednimi meritvami se zaznajo mesta, ki so lahko problematična. V njih lahko pride do kratkega stika in posledično do požara.

Meritve električnih inštalacij opravlja elektroinštalater, ki bo preveril tudi prevodnost strelovodov in računalniškega ožičenja.

Ko mojster naredi te meritve, izda poročilo, ki kot veljaven uraden dokument dokazuje varnost objekta.

Meritve elektroinštalacije se izvajajo na vsakih nekaj let, bolj natančno na vsakih 8 do 16 let.

Redno je treba preverjati tudi, v kakšnem stanju je strelovod. Za 1. in 2. zaščitni kategoriji je pregled potreben na vsake 2 leti, za 3. in 4. kategorijo pa na vsake 4 leta.

Meritve strelovodnih inštalacij so potrebne potem, ko je nameščen strelovod, po udaru strele in po popravilu strelovoda.

Meritve električnih inštalacij pa so potrebne:

 • Pred prvo uporabo novih električnih inštalacij
 • Po vzdrževanju
 • Po vsaki spremembi inštalacije
 • Po premestitvi inštalacije
 • Ob rednih pregledih delovne opreme
 • Glede na oceno tveganja
 • Redno po določeni shemi
elektroinštalacija

Zakaj so potrebne meritve električnih inštalacij?

Redne meritve elektroinštalacije lahko preprečijo požar, ali pa vsaj okvaro na napravah.

Da je lahko inštalacija varna, mora biti njena izvedba dobra, hkrati pa mora biti redno pregledana in vzdrževana.

Z rednimi meritvami lahko ugotovimo napake in jih preprečimo. Napake lahko nastanejo v vezavah, v spojih med vodniki itd. 

Lahko pa pride do napake zaradi slabe izolacije in posledično poškodbe opreme.

Pomembna je tudi pravilna povezava različnih inštalacij, na primer telekomunikacijskih inštalacij, računalniških inštalacij itd.

Meritve električnih inštalacij morajo biti opravljene po določenih standardih, drugače kakovost ne more biti zagotovljena.

Poleg rednega izvajanja meritve električnih inštalacij pa je pomembno tudi vzdrževanje.

Vzdrževanje elektroinštalacije

Tako, kot vsaka stvar tudi elektro inštalacije potrebujejo redno vzdrževanje.

Ni pomembno samo redno, ampak tudi pravilno vzdrževanje. Tako se poskrbi, da ne prihaja do prekinitev električnega toka.

Manj kot je prekinitev električnega toka, dlje časa bodo delovale električne naprave.

Vzdrževanje izvaja elektroinštalater, ki vam bo pregledal vse elemente, odpravil manjše napake in okvare, po potrebi pa tudi menjal varovalke in podobno.

Zakon določa, da mora biti vzdrževanje redno. Prav tako pa morajo biti redno izvedene vse kontrole in meritve. 

Tako se lahko zagotovi kvalitetno delovanje elektroinštalacije, brez poškodb in nesreč.

Kdo Je Elektroinštalater?

Danes se brez elektrike ne predstavljamo življenja, zato je elektroinštalater zelo iskan poklic.

Njegove storitve so nujne vsepovsod, kjer je potrebna inštalacija elektrike.

Dober elektro inštalater ima veliko izkušenj na področju elektroinštalacije. Njegovo delo je poleg napeljave elektrike, tudi popravilo električnih naprav.

Izvaja pa tudi meritve električnih inštalacij, servis gospodinjskih aparatov, načrtuje in izvede inštalacijo razsvetljave, vezavo električnih omaric itd.

Električar mora biti izobražen in izkušen, hkrati pa mora biti na tekočem z vsemi novostmi, ki se tičejo elektro inštalacije.

Kdor želi postati elektroinštalater, mora končati najmanj srednjo poklicno šolo za električarj ter študij nadaljuje na fakulteti za elektrotehniko.

Poleg izobrazbe pa mora, kdor se ukvarja z elektro področjem, imeti veliko mero natančnosti in pazljivosti. 

Po končani šoli se lahko zaposli ali pa se poda na samostojno pot. Če se odloči za samostojno opravljanje tega poklica, mora najprej dobiti dovoljenje od obrtne zbornice.

Če se odloči za kariero v podjetju, ima veliko različnih možnosti. Lahko dela kot vzdrževalec delovnih strojev, lahko skrbi za električno napeljavo, popravlja oziroma servisira velike gospodinjske aparate itd.

Pri svojem delu pa mu bo zelo prav prišlo tudi osnovno znanje iz gradbeništva, o gradbenih materialih in njihovih lastnosti.

Dodatno znanje mu lahko pomaga, pri odločanju o tem, kje poteka napeljava električnega toka v stavbi.

Tudi ročne spretnosti so zelo pomembna lastnost dobrega elektroinštalaterja, sploh v fazi fino montaže.

Kdor opravlja poklic elektroinštalaterja, pa mora imeti tudi dober vid, saj mora velikokrat barvno usklajevati različne napeljave. Zato barvna slepota ne pride v poštev. 

Svojega dela pa seveda ne more opravljati brez ustreznih pripomočkov in orodja. Med najosnovnejše spadajo klešče, lestev, izvijač, orodje za vgradnjo kablov, spojke itd.

Elektroinštalacije opravlja elektroinštalater

Kakšne so cene za določena električna dela?

Načeloma so cene za izvedbo elektroinštalacije in ostala električna dela različne. 

Odvisne so predvsem od objekta, v katerem se dela izvajajo, kateri elektroinštalater dela in kakšno orodje uporablja.

Cena same napeljave bo višja, če se boste odločili, za sodobnejši način elektro inštalacije ali pa nadgradnjo. 

Poglejmo si cene nekaj najosnovnejših električnih del:

 • Kompletna elektroinštalacija – 20 evrov / m2
 • Elektroinštalacije jaki tok – 15 evrov / m2
 • Projektna dokumentacija – 500 evrov
 • Načrtovanje inštalacije razsvetljave – 25 evrov / kos
 • Elektro meritve – 200 evrov
 • Vezava elektro omarice – 300 evrov / kos
 • Inštalacija telekomunikacij – 400 do 900 evrov / kos
 • Servis gospodinjskih aparatov – 20 do 100 evrov / servis

Vse navedene cene so približne, za bolj natančno ceno se pozanimajte pri svojem elektroinštalaterju.

Pogosta Vprašanja

Kako izbrati dobrega elektroinštalaterja?

Dober elektroinštalater mora imeti veliko izkušenj in znanja na področju elektroinštalacije. Mora biti na tekočem z vsemi novostmi in nadgradnjami, ki so možne v elektroinštalaciji. Dobrega inštalaterja elektrike vam lahko priporoča tudi gradbenik, ki velikokrat z električarji sodeluje.

Kaj vse zajema elektroinštalacija?

Elektroinštalacije so širok pojem, ki zajema veliko področij in aktivnosti, ki so povezane z elektriko.

Poznamo strelovodne inštalacije, pametne inštalacije, inštalacije telekomunikacije, računalniške inštalacije, vezava elektro omaric itd. Potekajo v dveh fazah. V prvi oziroma grobi fazi se polagajo kabli v tla in stene. V drugi fazi oziroma fino montaži pa se montirajo stikala, vtičnice in podobno. Stikala so lahko nad ometom ali pa pod ometom. 

Kako načrtovati elektroinštalacijo?

Načrtovanje elektroinštalacije je ključno, če želimo, da bo celotna napeljava izvedena profesionalno.

Že ob sami gradnji je treba narediti dober načrt tudi za inštalacije, ki jih bomo verjetno potrebovali v prihodnosti. Zato je pametno, da ob gradnji pustimo pod ometom prehodne cevi z dozami in razvodnicami.

Projektant mora v načrt vključiti vsa mesta, kjer bo razsvetljava, kje bo priključna omarica, kje bo tekel energetski razvod, kje bo razdelilnik, kakšne bodo telekomunikacijske inštalacije itd.

Kaj je pomembno pri delu elektroinštalacije?

Pri delu elektroinštalacije je pomembno, da je vse izvedeno v skladu s projektom oziroma načrtom. Nizkonapetostne doze morajo biti vsaj 5 centimetrov oddaljene od visokonapetostnih doz.

Paziti je treba tudi, da nista dva napetostna nivoja povezana v istem tokokrogu. Redne meritve in vzdrževanje bodo zagotovili, da ne pride do napak in posledično do nesreč.