21/03/2023

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

2 min read
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni obvezno, je pa zelo priporočljivo, da si ga uredi vsak posameznik, saj je v nasprotnem primeru potrebno plačati vse zdravniške preglede, zdravila in preiskave samoplačniško, kar pa nanese kar veliko količino denarja. 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene oziroma je namenjeno vsem, ki že imajo urejeno in veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Če je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje prekinjeno za obdobje enega meseca ali več, potem za zavarovanca velja tri mesečna čakalna doba. V tem časovnem obdobju zavarovalnica ne bo krila zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov. Tri mesečna čakalna doba se bo pričela z dnem začetka zavarovanja.

Zavarovalna pogodba, ki jo boste sklenili po zakonu traja eno leto in ima tri mesečni odpovedni rok. Zavarovanje se po dogovoru z zavarovancem avtomatično podaljšuje, dokler se zavarovanec ne odloči za prekinitev zavarovalne pogodbe.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje Adriatic

Zavarovalna pogodba za dopolnilno  zdravstveno zavarovanje Adriatic je veljavna eno leto, po izteku se avtomatično pogodba podaljša, razen v primeru če zavarovanec pogodbo prekine. Če zavarovanec želi pogodbo prekiniti potem mora upoštevati trimesečni odpovedni rok pogodbe.

V primeru, da želite zavarovalnico zamenjati, lahko to storite brez dodatnih stroškov. Prestop se uredi hitro in preprosto. Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje Adriatic lahko izberete tudi mirovalno časovno obdobje, v primeru če želite na primer ponovno pridobiti status študenta.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje Adriatic je odlična in pametna izbira za vsakega posameznika, ki si želi brezskrbno uživati v življenju, saj ima tudi ob morebitni nezgodi urejeno odlično dopolnilno zdravstveno zavarovanje Adriatic. Tako vam ob nezgodi nebo potrebno plačevati dragih zdravniških pregledov in storitev. Prav tako, pa boste imeli ob sklenitvi zdravstvenega zavarovanja Adriatic še mnogo drugih ugodnosti, ki jih bo lahko koristila vaša celotna družina. 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje Adriatic, lahko sklene vsak, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji  in ima tukaj urejeno tudi stalno prebivališče.