23/03/2023

Delovanje toplotnih črpalk

2 min read
toplotne črpalke

Toplotne črpalke delujejo na podoben način kot hladilnik. Pri hladilniku se tekoče snovi uparijo zaradi prejete toplotne energije iz okolja. To energijo med kondenzacijo ali utekočinjanjem oddajajo na dotičnem mestu. To se imenuje Carnotov krožni proces. 

Toplotne črpalke pa delujejo ravno v drugo smer. Iz okolja sprejemajo toplotno energijo in jo oddaja v ogrevanih prostorih. Pri tem se izkorišča naravni toplotni zbiralnik okolja.

Talna in površinska voda, toplota, zemeljska sončna energija in zunanji zrak se lahko uporabljajo kot energetski viri. Sistem toplotne črpalke sestavljajo štiri enote. Te enote so dušilnik, uparjalnik, kondenzator in uparjalnik. 

Hladilno sredstvo pomaga toplotni energiji, da se prenaša. V uparjalniku je hladilno sredstvo, le ta toplotno energija sprejema in izpareva. V kompresorju se para stisne oziroma komprimira. Zaradi tega se uparjalnik močno ogreje. 

Vroča para prenaša toplotno energijo v kondenzatorju na grelno vodo. Vroča voda se pri tem procesu utekočinja. V dušilniku se hladilno sredstvo razširi. To pomeni, da se tlak zniža na začetnega, od tam gre v uparjalnik in krožni proces se ponovi.

Kakovosten servis toplotnih črpalk 

Servis toplotnih črpalk se mora izvajati enkrat letno. Toplotne črpalke so tehnično zelo zahtevne naprave. 

Servis toplotnih črpalk omogoča napravi optimalne pogoje delovanja za dolgoročno in normalno delovanje vgrajene naprave, ter njene opreme. Servis toplotnih črpalk daje uporabniku prijetno in zdravo ozračje, energetsko učinkovito delovanje in varno obratovanje.

Toplotne črpalke so izpostavljene različnim vplivom. Ti vplivi so vremenski pogoji in prah. Le ti vplivajo na njeno vzdržljivost in pravilno delovanje. Ravno zaradi tega je potrebno stalno odpravljati vzroke, ki privedejo do različnih napak in okvar. Toplotno črpalko na tak način ohranite v dobri formi, zanesljivosti, kvaliteti in dolgoletni vzdržljivosti. Tako preprečimo visoke stroške popravil in zamenjave delov naprave, ki se hitreje pokvarijo. Ti deli naprave so vsakodnevno izpostavljeni takim ali drugačnim obremenitvam.

Ko se odločimo za nakup toplotne črpalke se moramo zavedati, da gre za drag, uporabnikom in okolju prijazen nakup.